Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Umowa majątkowa małżeńska | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Umowa majątkowa małżeńska

Wymagane dokumenty:

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
  2. dane osobowe małżonków:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL i NIP,
  • adres zameldowania.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj