Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Nieruchomości | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Nieruchomości

Czynności dotyczące nieruchomości:

  • akty notarialne umów sprzedaży, darowizn, zamiany, zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych i lokalowych,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipotek,
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności osobistych (np. mieszkania), służebności gruntowych i służebności przesyłu, prawa użytkowania,
  • umowy deweloperskie – na podstawie przepisów ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku,
  • umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości,
  • umowy o dożywocie – umowa o dożywocie, na mocy której następuje z jednej strony przeniesienie własności nieruchomości, z drugiej zaś powstaje zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania.