Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Wymagane dokumenty:

 1. dane osobowe mocodawcy:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • stan cywilny,
  • nr dowodu osobistego lub paszportu,
  • PESEL,
  • adres zameldowania,
 2. opis nieruchomości (najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej),
 3. dane osobowe pełnomocnika:
  • imiona i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • PESEL,
  • adres zameldowania.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj