Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Pełnomocnictwa | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Pełnomocnictwa

Czynności dotyczące pełnomocnictw:

  • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – w przypadku upoważnienia do dokonania czynności, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego,
  • pełnomocnictwo w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku upoważnienia do dokonania czynności, dla których nie jest wymagana forma aktu notarialnego.