Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Opłaty notarialne | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Opłaty notarialne

Notariusz w związku z  dokonaną czynnością notarialną pobiera opłaty na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • ustawy z 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn,
  • ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.

Do opłat tych należy taksa notarialna wraz z należnym podatkiem 23% VAT.

Nadto w zależności od rodzaju dokonywanej czynności należy liczyć się z koniecznością uiszczenia u notariusza np. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) lub podatku od spadków i darowizn. Notariusz zobowiązany jest do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego wskazanych wyżej danin.

W przypadku, gdy czynność notarialna wiąże się z koniecznością dokonania wpisów do ksiąg wieczystych, notariusz pobiera również opłatę sądową, którą odprowadza do właściwego sądu wieczysto-księgowego.

Wysokość i rodzaj pobieranych opłat zależą od danej czynności notarialnej i są każdorazowo wyliczane przez notariusza.

Opłaty pobierane sa w gotówce przy dokonaniu czynności, przy czym po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość uregulowania opłat przelewem bankowym.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj