Czynności notarialne – notariusz Lubin

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim.

Istnieje możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.