Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Czynności notarialne | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Czynności notarialne

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim.

Istnieje możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.