Akt poświadczenia dziedziczenia – notariusz Lubin

Wymagane dokumenty:

  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  3. akty stanu cywilnego spadkobierców:
    akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  4. nr PESEL zmarłego.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj