Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Akt poświadczenia dziedziczenia | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Akt poświadczenia dziedziczenia

Wymagane dokumenty:

  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  3. akty stanu cywilnego spadkobierców:
    akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  4. nr PESEL zmarłego.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PDF Pobierz lub drukuj