Lokale spółdzielcze – notariusz Lubin

Czynności dotyczące lokali spółdzielczych:

  • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.