Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo Lokale spółdzielcze | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

Lokale spółdzielcze

Czynności dotyczące lokali spółdzielczych:

  • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.