Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kancelaria Notarialna obsługuje wyłącznie interesantów umówionych uprzednio telefonicznie lub e-mailowo U notariusza zamiast w sądzie | KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE – NOTARIUSZ JOANNA DROZD <!-- 46pIxu4K-qMA8-5l51-4JkQ8Ef4 -->

U notariusza zamiast w sądzie

Notariusz nazywany jest również „sędzią braku sporu”, co oznacza, iż pewne bezsporne sprawy mogą być regulowane bez konieczności postępowania sadowego.

  • poświadczenia dziedziczenia – notarialne poświadczenie kręgu spadkobierców osoby zmarłej, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – oświadczenia te mogą być składane przed sadem lub przed notariuszem,
  • akt notarialny poddania się egzekucji – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy lub zapłaty sumy pieniężnej – instytucja poddania się egzekucji w akcie notarialnym przez dłużnika uwalnia wierzyciela od konieczności wytaczania procesu zmierzającego do uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyroku sadu) np. co do zapłaty czynszu najmu, wydania przedmiotu najmu, w tym najmu okazjonalnego, zwrotu pożyczki, zapłaty alimentów,
  • małżeńska umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej – na podstawie tej umowy małżonkowie mogą wyłączyć majątkowa małżeńska wspólność ustawowa,
  • umowy podziału majątku wspólnego – po ustaniu wspólności majątkowej w przypadku braku sporu co do sposobu podziału majątku wspólnego miedzy małżonkami,
  • dział spadku – umowny podział składników spadku między spadkobiercami,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • umowy podziału rzeczy do korzystania – możliwe jest ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli w drodze zawarcia umowy o podział rzeczy wspólnej do używania (korzystania) w ramach istniejącej współwłasności.