Spadki – notariusz Lubin

Czynności dotyczące spadków:

  • testamenty – rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci,
  • poświadczenie dziedziczenia – notarialne poświadczenie kręgu spadkobierców osoby zmarłej, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • przyjęcie spadku – oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucenie spadku,
  • zrzeczenie się dziedziczenia – umowa między spadkodawcą i osobą należącą do kręgu spadkobierców, na mocy której spadkobierca zrzeka się praw do spadku,
  • umowy zbycia udziału spadkowego,
  • umowy działu spadku – umowny podział składników majątku spadkowego między spadkobiercami w przypadku braku sporu co do sposobu tego podziału.