Prawo rodzinne – notariusz Lubin

Czynności dotyczące prawa rodzinnego:

  • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy) – rozdzielność majątkowa, umowy rozszerzenia lub ograniczenia ustawowej wspólności majątkowej, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,
  • umowy podziału majątku wspólnego – w przypadku braku sporu między małżonkami, co do sposobu podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • alimenty – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty świadczeń alimentacyjnych – instytucja poddania się egzekucji w akcie notarialnym przez dłużnika uwalnia wierzyciela od konieczności wytaczania procesu zmierzającego do uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyroku sądu),
  • oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności prawnej związanej z zarządem majątkiem wspólnym – wymagane dla dokonania rozporządzeń nieruchomością wspólną pod nieobecność jednego z małżonków,
  • oświadczenia rodziców o zgodzie na wyjazd dziecka za granicę lub wyrobienie paszportu – oświadczenie takie wymaga poświadczenia własnoręczności podpisu.