U notariusza zamiast w sądzie

Pewne bezsporne sprawy mogą być regulowane miedzy zainteresowanymi bez konieczności wykorzystywania drogi postępowania sądowego.

Czynności te są następujące:

  • poświadczenie dziedziczenia – notarialne poświadczenie kręgu spadkobierców osoby zmarłej na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – oświadczenia te mogą być składane przed sadem lub przed notariuszem,
  • akt notarialny poddania się egzekucji – oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy lub zapłaty sumy pieniężnej – instytucja poddania się egzekucji w akcie notarialnym przez dłużnika uwalnia wierzyciela od konieczności wytaczania procesu zmierzającego do uzyskania tytułu egzekucyjnego (wyroku sadu) np. co do zapłaty czynszu najmu, wydania przedmiotu najmu, w tym najmu okazjonalnego, zwrotu pożyczki, zapłaty alimentów,
  • małżeńska umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej – na podstawie tej umowy małżonkowie mogą wyłączyć majątkową małżeńską wspólność ustawowa,
  • umowy podziału majątku wspólnego – po ustaniu wspólności majątkowej, w przypadku braku sporu co do sposobu rozdzielenia majątku wspólnego między małżonkami,
  • dział spadku – umowny podział składników majątkowych wchodzących w skład spadku miedzy spadkobiercami,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • umowny podział rzeczy do korzystania – możliwe jest ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli w drodze zawarcia umowy regulującej sposób korzystania w ramach istniejącej współwłasności.